pl | en | es

implanty

mplant stomatologiczny, inaczej wszczep - to wykonana z tytanu śruba, która zastępuje korzeń brakującego zęba, w przeciwieństwie do tradycyjnej protetyki odbudowa jednego lub kilku zębów nie wymaga szlifowania zdrowych zębów sąsiednich. Na takiej śrubie, po okresie zrostu z kością czyli wygojenia tzw. osseointegracji, lekarz wykonuje odbudowę na implantach - koronę protetyczną.

Zalety implantów:

    przywrócenie funkcji i estetyki naturalnego uzębienia,
    zachowanie stosownego do wieku wyglądu twarzy,
    minimalizacja zaniku kości,
    redukcja potrzeby szlifowania sąsiednich naturalnych zębów.

Przed zabiegiem

Zabieg implantacji poprzedzony jest wywiadem lekarskim oraz badaniem klinicznym. Na podstawie zdjęcia pantomograficznego i tomografii komputerowej stomatolog ocenia jakości i grubości kości, która stanowi podłoże dla wszczepu implantologicznego.

Wskazania:

    brak pojedynczego zęba,
    braki międzyzębowe o różnej rozpiętości w żuchwie i w szczęce,
    bezzębie całkowite,
    brak zawiązka lub zawiązków zębów stałych,
    nie tolerowanie protez konwencjonalnych.

W trakcie

Wszczepienie implantów jest bezbolesne, wykonuje się w znieczuleniu miejscowym (takim samym jak przy leczeniu próchnicy) i nie ma potrzeby wykonywania tego zabiegu w narkozie ogólnej. Implantację jednej śruby porównuje się często do usunięcia zęba jednokorzeniowego, w rzeczywistości zabieg jest jeszcze bardziej łagodny.

Najczęściej procedura wszczepienia jest dwuetapowa:

    wszczepienie implantu,
    okres integracji implantu z kością (osteointegracja) od 2 do 4 miesięcy,
    osadzenie uzupełnienia protetycznego (np. korony, mostu) na implancie.

Zabieg wszczepienia pojedynczego implantu trwa ok. 30-40 minut, wygląda tak samo w przypadku wszczepienia dwóch, jak i kilku implantów. Zwykle nie ma przeciwwskazań by lekarza mógł założyć kilka implantów w czasie jednej wizyty.
Po zabiegu

Po wszczepieniu implantów można po 2h od zabiegu można jeść (pokarmy o miękkiej konsystencji), tego samego dnia wrócić do pracy. Po zabiegu lekarz zaleca osłonowo antybiotyk. Następnego dnia może wystąpić opuchlizna i niewielkie dolegliwości bólowe. Można sobie jednak z nimi poradzić dostępnymi bez recepty środkami przeciwbólowymi.

Wymagany czas integracji implantu z kością (osteointegracja) zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta i stanu jego kości, zazwyczaj trwa od 2 do 6 miesięcy. W przypadku braku integracji możliwe jest ponowne wszczepienie implantu. Pacjent z powodu braku integracji z kością nie odczuwa żadnych dolegliwości.

W niektórych przypadkach można od razu (2-3 dni po zabiegu) zamocować stały łącznik protetyczny i koronę. Jeżeli nie jest to możliwe, na okres gojenia lekarz zakłada "uzupełnienie tymczasowe", aby pacjent nie odczuwał w tym czasie dyskomfortu estetycznego.